Bidstoelen Mariakapel gerestaureerd

Op initiatief van de Stichting Culturele Vrienden van de Sint Jacobus de Meerdere zijn de bidstoelen in de Mariakapel de afgelopen maanden grondig onder handen genomen. Dat was ook hard nodig, want het houtwerk vertoonde veel mankementen en de oude groene bekleding was zo versleten dat de kleur, evenals het aanwezige monogram niet meer herkenbaar was.

oude situatie

Na zorgvuldig onderzoek, mede in de archieven van het gemeentemuseum, kwam naar voren dat de Mariakapel in 1878 ingericht werd door de “broederschap van het Allerheiligst en Onbevlekt Hart van Maria tot bekering der zondaren”. Het monogram in de stoelen en op de zijwand van de kapel behoort toe aan deze broederschap. Reden temeer om dit monogram weer terug te laten komen in de nieuwe bekleding. Stoffendeskundige en medeparochiaan Pieter Verberne heeft hiervoor een prachtig ontwerp gemaakt dat volledig recht doet aan het oorspronkelijke monogram.

Nadat het houtwerk weer was hersteld is de nieuwe bekleding aangebracht in een kleur die past bij de omgeving in de Mariakapel. Het resultaat is geweldig. Wij zijn Pieter bijzonder dankbaar voor zijn deskundige begeleiding en al het werk dat hij heeft verricht. En natuurlijk willen wij onze donateurs bedanken voor hun steun in de afgelopen jaren. Zonder u hadden we dit project niet kunnen realiseren. Héél hartelijk dank!!

Samen blijven we voor onze Jacobuskerk zorgen.