Sepulchrum Domini, het Heilig Graf

Zaterdag 5 maart 2016 om 15.00 uur grote zaal van de pastorie.

Lezing door kunsthistoricus Martijn Pieters.

Aan het begin van de 15de eeuw verschijnen in kerken in Noord- en Midden-Europa steeds vaker grote groepen beeldhouwwerken van steen, hout of terracotta, die de graflegging van Christus verbeelden. Zij getuigen van de toenemende passiedevotie in de late Middeleeuwen, waarin het immense lijden van Christus welhaast voelbaar verbeeld moest worden. Soms bevinden deze sculptuurgroepen zich zelfs in een kleine centraalbouw, die de Heilige Grafkerk in Jeruzalem moet imiteren, of in een aparte kapel, die in de kerk werd gebouwd. De in de St. Bavo in Haarlem of de Oude Kerk in Amsterdam zijn hier een voorbeeld van. Bovendien konden dergelijke kapellen met bijpassende voorstellingen worden beschilderd. De financiering en het onderhoud van dergelijke kapellen lag vaak in handen van een broederschap, die zich door middel van een groepsportret in de kapel profileerde. Van de hand van Jan van Scorel (1495-1562) is een aantal van dergelijke groepsportretten uit Haarlem en Utrecht overgeleverd. In de lezing zal aan de hand van verschillende voorbeelden ingegaan worden op de verschijningsvorm en het gebruik van de Heilige Grafgroepen.