Restauratie Bloemaert

Na alle publiciteit rond de kerstactie van 2014, was het even stil rond het schilderij van Bloemaert. Maar dat betekent niet dat er achter de schermen niets gebeurd is.

Met heel veel steun van vooral de donateurs, die met Kerstmis ons project ruim hebben bedacht, zijn we er tot onze grote vreugde in geslaagd het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Dus kon er op zoek worden gegaan naar een bekwame en betrouwbare restaurateur.

Op advies van mevr Drs. Liesbeth Helmus, conservatrice oude kunst van het Centraal Museum in Utrecht, heeft het kerkbestuur die gevonden in mevrouw Lisa Elbers, expert in het restaureren van Bloemaert schilderijen. Zij heeft ook recentelijk het grote schilderij “de Kruisiging” van Bloemaert, dat hangt in het Catharijneconvent onder handen gehad. Mevrouw Helmus zal tijdens de restauratie ook nog supervisie houden. Onze  herders zijn dus in goede handen.

Allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit project, willen wij héél hartelijk danken. Zonder U was dit echt niet mogelijk geweest.